Ciroza jetre – Kako na vreme uočiti simptome i preventivno delovati u borbi sa cirozom jetre?

Ciroza jetre – Kako na vreme uočiti simptome i preventivno delovati u borbi sa cirozom jetre?

 Šta je jetra?

Jetra je najveća žlezda u ljudskom organizmu, a posle kože i najveći organ naših tela. Ona se nalazi u sastavu digestivnog trakta čoveka, pridodata je organima za varenje i luči žuč. Nalazi se na vrlo specifičnom položaju u cirkulatornom sistemu pogodnom za preuzimanjem nutritivnih materija apsorbovanih u crevima kao i za uklanjanje štetnih otrova iz krvi. Sve ove supstace iz creva dolaze u jetru putem portalne vene i ona je simbolički glavni „carinik“ krvi na putu do srca.

U jetri se odvija niz metaboličkih procesa esencijalnih za funcionisanje ljudskog organizma. Pored toga, ona je i rezervoar mnoštva važnih supstanci. U  njoj se deponuju kako glikogen i masti (energetska rezerva organizma) tako i proteini i vitamini. Danas se mahom popularizuju priče vezane za detoksikaciju organizma i ključnu ulogu jetre u tim procesima, ali nikako ne smemo zaboraviti da jetra pored toga ima još niz uloga u organizmu koje nas čuvaju od bolesti.

Zato je jetra organ o kome se treba voditi računa u smislu zdrave ishrane, fizičkih aktivnosti i redovnih medicinskih preventivnih pregleda. A kada osetimo da nam jetra i pored svega toga „posustaje“, pružiti joj ruku u vidu suplementacije jedinjenjima koja će joj pomoći da se izbori sa bolešću.

Šta je ciroza jetre?

Ciroza jetre je poslednji i ireverzibilni stadijum hroničnog oboljenja jetre. Ciroza jetre je difuzan proces markiran umnožavanjem vezivnog tkiva i regeneracijom jetre u vidu nodusa koje to vezivno tkivo okružuje – kao rezultat toga dolazi do potpune pregradnje arhitekture jetre. Sine qua non svake ciroze jetre upravo je prisustvo te fibroze sa stvaranjem nodusa koji nemaju centralnu venu.

Kako nastaje ciroza jetre?

Krucijalan momenat u razvoju ciroze jetre je progresivna fibroza. Glavni izvor prevelikih količina kolagena koje se javljaju u fibrozi jesu Itove ćelije. U fiziološkom stanju Itove ćelije nalaze se u Diseovim prostorima i predstavljaju važan depo vitamina A. U fibrozi Itove ćelije se pretvaraju u miofibroblaste i počinju da stvaraju suvišne količine kolagena. Podražaj za ovu konverziju Ito ćelija u miofibroblaste zavisi od vrste ciroze a uključuje faktore rasta i citokine. Hepatociti, sada okruženi patološkim vezivnim tkivom, se reorganizuju u regeneratorne noduse.  Ovo vodi u sve veće narušavanje lobularne arhitektonike jetre, postepeno dolazi do portalne hipertenzije i konačno vodi u otkazivanje svih funkcija jetre.

Uzroci nastanka ciroze jetre

Mnoge jetrene bolesti dovode do pojave ciroze a među najjčešće spadaju:

 1. Virusni hepatitisi (Hepatitis B i C);
 2. Alkoholna bolest jetre;
 3. Metaboličke bolesti (hemohromatoza, Vilsonova bolest, deficit alfa-1-antitripsina, galaktozemija, abetalipoproteinemija);
 4. Bolesti žučnog sistema (ekstrahepatična bilijarna opstrukcija, intrahepatična bilijarna opstrukcija, primarna bilijarna ciroza, primarni sklerozirajući kolangitis);
 5. Opstrukcija venskog toka (zatajivanje desnog srca, venookluzivna bolest);
 6. Imunološke bolesti (autoimuni hepatitis);

Pored gore navedenih bolesti postoje i drugi uzroci ciroze jetre kao što su neki lekovi i toksini, nealkoholni steatohepatitis, hipervitaminoza vitamina A… Kada je uzrok ciroze nepoznat onda je nazivamo kriptogena ciroza.

Uzroci nastanka ciroze jetre

Faktori rizika ciroze jetre

Ciroza jetre najčešće nastaje prekomernom upotrebom alkohola. Oko 60-70% svih ciroza otpada upravo na alkoholnu cirozu jetre.

Odmah posle nje po učestalosti dolazi posthepatitična ciroza koja se javlja kao komplikacija hroničnog hepatitisa B i C.

Bilijarna ciroza koja se javlja kod opstrukcija žučnih puteva nešto je ređa a može je izazvati i karcinom pankreasa koji fizičkim rasto pritisne žučne puteve i potpuno ih zatvori.

Najređe su ciroze koje se javljaju kao posledica genetski bolesti, ali svakako je bitno obratiti pažnju na porodičnu anamnezu da bi se ustanovilo da li imate povećan rizik za razvoj neke od ovih bolesti.

Oko 10-15% ciroza su nepoznatog uzroka i nazivamo ih kriptogene ciroze.

Dijagnostika ciroze jetre  

Da bi se potvrdila ciroza jetre, lekari se služe kombinacijom metoda. Na prvom mestu kroz anamnezu otkrivaju faktore rizika i simptome koji ukazuju na mogućnost razvoja ciroze jetre. Samim fizičkim pregledom otktivaju se znaci bolesti kao što su žutica, poremećaji svesti, ascites,…

Od laboratorijskih pokazatelja najkarekterističniji je povišenje alkalne fosfataze. Takože, mogu se naći i hiperbilirubinemija, povišenje transaminaza, pancitopenija, hipoalbuminemija, hipergamaglobulinemija, itd.

Od radioloških metoda u dijagnostici ciroze jetre koriste se ultazvuk, kolor dopler,  kompjuterizovana tomografija i magnetna rezonanca. Ipak, zlatna metoda u potvrdi dijagnoze ciroze jetre svakako je biopsija sa patohistološkim nalazom.

Komplikacije izazvane cirozom jetre

Komplikacije izazvane cirozom jetre

Ciroza jetre vrlo je ozbiljno stanje i daje komplikacije na svim organskim sistemima.

U gastrointestinalnom sistemu javljaju se varikoziteti jednjaka i želudca, caput medusae (proširenje vena u periumbilikalnoj regiji), foetor hepaticus (pljesniv zadah), kamen u žuči. U krvi dolazi do hemoragijske dijateze, anemije i leukopenije.

Respiratorni sistem nosi rizike od pleuralnog izliva, hepatopulmonalnog sindroma i plućne hipoksije.

U kardiovaskularnom sistemu može doći do perikardijalnog izliva i hiperdinamiske cirkulacije (povećan SMV, smanjen periferni otpor), snažnog pulsa, toplih šaka.

U urinarnom sistemu javljaju se renalna tubularna acidoza i hepatorenalni sindrom.

Neurološki sistem trpi u vidu jetrene encefalopatije i periferne neuropatije. Na koži se javljaju promene u vidu žutice, spider nevusa, palmarnih eritema i belih noktiju.

Enokrinološki sistem ide u smeru feminizaciji, ginekomastije, testikularne atrofije, hiperglikemije i sekundarnog hiperaldosteronizma.

Pored svih ovih komplikacija najčeće su portalna hipertenzija, varikoziteti jednjaka, ascites, spontani bakterijski peritonitis, portalna encefalopatija, hepatorenalni i hepatopulmonalni sindromi, i hepatocelularni karcinom.

Koje starosne grupe su kandidati za oboljenje ciroze jetre?

U odnosu na same faktore rizika već je jasno da će od ciroze obolevati najčešće ljudi srednjih godina i stariji. To naravno ne isključuje mogućnost da se ciroza jetre javi i u mlađoj životnoj dobi, kada i najčeće bude posledica genetskih predispozicija za razvoj bolesti.

Kako se prepoznaje ciroza jetre?

Cirozu jetre najlakše je prepoznati po simptomima koji se javljaju na koži u vidu spider nevusa, caputa medusae, palmarnog eritema…ali, ovo su sve znaci koji se javljaju relativno kasno u razvoju bolesti tako da je prevencija i skrining pravi način da se povede računa o ovoj bolesti.

Kako se meri i utvrđuje ciroza jetre?

Za utvđivanje težine kliničke slike pacijenta sa cirozom jetre najčešće kliničari koriste Child-Pughov-u klasifikaciju sa kojom uz pomoć praćenja parametara kao što su serumski bilirubin, serumski albumin, produženo vreme krvarenja, stepen encefalopatije i prisustvo ascitesa, daju dosta dobru prognozu o ishodu bolesti kod pacijenta.

Gastroenterologija alkoholne jetre

Neadekvatno uzimanje alkohola često vodi u alkoholnu bolest jetre. Postoje i dodatni faktori koji mogu ubrzati razvoj ove bolesti a to su: količine alkohola koje se konzumiraju, „alkoholičarski staž“, svakodnevno pijenje alkohola je opasnije od povremenog, kod žena se brže razvija sama bolest nego kod muškaraca, postoje nasledni faktori koji utiču na razvoj alkoholne ciroze, loša ishrana ubrzava razvoj bolesti kao i već postojeće bolesti jetre.

Prevencija ciroze jetre

Stil Vašeg života će na prvom mestu odigrati najvažniju ulogu u razvoju ciroze jetre. Ono što odlikuje dobar stil života koji će maksimalno smanjiti mogućnost da obolite od ciroze jetre sa teškom kliničkom slikom su redovne posete lekaru na prvom mestu. Smanjite unos alkohola i vodite računa da alkoholna konzumacija bude samo povremena kako bi jetra mogla da se regeneriše u periodima apstinencije. Vodite računa o Vašoj ishrani, ona mora biti raznovrsna i bogata vitaminima i svežim namirnicama. Ukoliko imate seksualne odnose sa različitim partnerima koristite zaštitu da bi ste izbegli zaražavanje virusima hepatitisa. Svakako je dobra ideja i da se vakcinišete protiv virusa hepatitisa. Pokušajte da smanjite stres i povećate fizičku aktivnost. Sedentarni način života svakako povećava rizik za razvoj bolesti. Vodite računa i da unosite dovoljno antioksidanasa koji će zaštiti Vašu jetru na ćelijskom nivou od mnogih vrsta oštećenja.

Lečenje ciroze jetre

Nažalost, u današnjem vremenu ciroza i dalje spada u neizlečive bolesti progresivnog toka. Prevencija je jedini način da izbegnete teške posledice ove bolesti. Ako je bolest već nastupila jedino što može da se uradi je da se smanje faktori rizika (potpuna apstinencija od uzimanja alkohola) i primena simptomatske terapije gde se deluje na same posledice bolesti ali ne i na uzrok obolevanja. Sve ovo će dovesti do usporavanja toka bolesti i olakšavanja tegoba pacijenta ali ne i do izlečenja.

Lečenje ciroze jetre | Glutation

Saveti lekara i preporuke za oboljenje ciroze jetre

Lekar će od Vas na prvom mestu tražiti potpunu apstinenciju od uzimanja alkohola. Savetovaće Vam se odmor i zdrava ishrana. Pokušajte da smanjite stres. Redovno uzimajte svoju terapiju i pratite razvoj stanja kroz redovne posete lekaru.

Operacija ciroze jetre

Transplatacija jetre sa umrlog ili živog donora jedini je način da se spasite smrtnog ishoda ove bolesti. Da bi se uopšte pristupilo procesu transplantacije neophodno je da ste potpuno prestali da uzimate alkohol. Niko neće transplantirati jetru aktivnom ili pasivnom alkoholičaru. Sam ishod operacije najviše zavisi od skora koji se dobije primenom Child-Pugh-ove klasifikacije bolesti.

Kako sprečiti napredovanje oboljenja jetre?

Napredovanje ciroze jetre najbolje se usporava potpuno apstinencijom od alkohola, odmorom, umerenom fizičkom aktivnošću, umanjivanjem stresa i uravnoteženom i raznovrsnom ishranom.

Ishrana koja se primenjuje za lečenje ciroze jetre

Dijeta koja se primenjuje kod ciroze jetre je hiperenergetska sa dosta ugljenih hidrata i povećanim unosom proteina. Udeo masti u Vašoj ishrani treba biti umeren do blago redukovan. Ukoliko ste u akutnoj fazi bolesti sa izostankom apetita Vaša ishrana je tečna i postepeno se prelazi na unos čvrste hrane.

Koje navike treba usvojiti u borbi sa cirozom jetre?

Odmor! Dosta odmora i umerena fizička aktivnost uz balansiranu i raznovrsnu ishranu bogatu proteinima navike su koje moraju postati Vaša svakodnevnica. Kada treba nazdraviti uradite to sa čašom vode – niko Vam ne sme zameriti što vodite računa o svom zdravlju.

30 namirnica koja treba uvrstiti kod bolesti ciroze jetre:

 • Prepečen beli ili polubeli hleb
 • Nemasno pecivo
 • Mleko
 • Kiselo mleko
 • Jogurt
 • Kefir
 • Polumasni sirevi
 • Teletina
 • Jagnjetina
 • Piletina
 • Ćuretina
 • Nemasno svinjsko meso
 • Šunka
 • Morska i rečna riba
 • Pileća i ćureća prsa
 • Jovito jaje, jaje na oko
 • Jabuke
 • Kruške
 • Šljive
 • Citrusno voće
 • Papaja
 • Marmelade
 • Kompoti
 • Sokovi od svežeg voća
 • Maslac
 • Ulje
 • Margarin
 • Blagi čajevi
 • Mineralna voda
 • Limunada
Ciroza jetre - Namirnice koje pomažu

Koje prirodne namirnice pomažu kod oboljenja ciroze jetre?

U najbolje namirnice za čišćenje jetre spadaju kurkuma, papaja, spanać, zeleni čaj i laneno seme.

Ko spada u rizičnu grupu?

Rizičnu grupu pacijenata obuhvataju na prvom mestu alkoholičari, zatim gojazni i stari ljudi.

Gojazni ljudi

Gojaznost neizostavno prati masna jetra što svakako pogoduje ubrzanom razvoju bolesti. Ukoliko imate višak kilogram konsultujte nutricionistu da Vam napravi plan ishrane koji će redukovati Vašu telesnu masu. Izbegavajte internet dijete koje često mogu voditi i u pogoršanje Vašeg stanja jer često nisu sastavljene i proverene od strane medicinskih stručnjaka.

Stariji ljudi

Stariji ljudi pod većim su rizikom od ciroze jetre jer nagomilani rizični faktori tokom godina života dovode do kumulativnog efekta. Ne možete promeniti svoje godine ali svakako možete uraditi sve da se osećate i izgledate mlađi.

Alkoholičari

Alkoholičari su svakako najugroženije grupa kada je u pitanju ciroza jetre. Čak 70% svih ciroza otpada na alkoholnu cirozu. Prestanite sa konzumacijom alkohola!

Osobe koje u organizmu imaju previše vitamina A

Previše vitamina A u Vašem organizmu povezano je sa razvojem ciroze i komplikacija ove bolesti. Nemojte preterivati sa suplementacijom vitamina A bez konsultacije sa Vašim lekarom. I manjak vitamina A jednako dovodi do razvoja ovih stanja te je najbolje da vitamin A unosite kroz balasiranu i raznovrsnu ishranu.

Prevencija ciroze jetre prirodnim putem

Prevencija prirodnim putem

Dosta je prirodnih načina da popravite stanje Vaše jetre. Najbolje namirnice za one sa problematičnim stanjem jetre su:

Spanać za lečenje ciroze jetre

Spanać je važan izvor gvožđa i drugih nutrijenata koji štite Vašu jetru. Najbolje ga konzumirajte svežeg u vidu salata ili napravite prirodni sok u blenderu uz dodatak šargarepe.

Kurkuma kao prirodni lek za cirozu jetre

Kurkuma je prebogata antioksidancima i odlična je mairnica koja će pomoći čišćenju Vašeg organizma. Najbolje je konzumirajte u vidu napitka razmućenu u čaši vode.

Zeleni čaj sprečava širenje ciroze jetre

Zeleni čaj ima odlično antioksidativno delovanje i već dugo se koristi kao prirodni detoksifikator. Jedna šolja čaja dnevno biće dovoljna da popravite stanje svog organizma.

Laneno seme za lečenje ciroze jetre

Laneno seme je bogato omega 3 masnim kiselinama i odlično je kod ciroze jetre. Razmutite jednu kafenu kašiku samlevenog lanenog semena u vodi uz dodatak par kapi limuna. Pijte jednom ili nekoliko puta u toku dana.

Papaja je prirodni lek za jetru

Papaja ima super antioksidativno delovanje. Najbolje je konzumirajte svežu radi najjačeg efekta. Sjajnog je ukusa i neće predstavljati problem za Vašu probavu.

Čišćenje jetre od alkohola

Prestanak konzumacije alkohola prvi je korak u detoksikaciji jetre.

Surkutka kao lek za jetru

Surutka je sjajna za Vašu jetru, već dugo je lekari preporučuju u mnogim oboljenjima jetre. Ona je vrlo bogata cisteinom koji će dovesti do povećavanja glutationa koji ima najjače antioksidativno delovanje u našem organizmu. Ovo će Vam svakako pomoći da zaštite jetru od nagomilanih štetnih efekata alkohola.

Šta je glutation?

Glutation u medicini poznat kao „majka svih antioksidanasa“. Prvi je antioksidans pre svih vitamina koji će delovati u borbi protiv oksidativnog stresa. On je po svojoj građi peptid i apsolutno je neophodan za život. Nažalost rezerve glutationa organizam prebrzo iscrpi u borbi sa bolešću te je potrebno što pre uvesti suplementaciju ovog antioksidansa kako bi smo se sačuvali od neželjenih ishoda bolesti.

Glutation bi morao da se koristi u svim stanjima narušenog zdravlja jer svaka je bolest praćena oksidativnim stresom od koga nas najbolje štiti glutation. Glutation je najpotentniji ćelijski protektor. Svakako da je prevencija u smislu povremene suplementacije glutationom dobra praksa za sprečavanja razvoja mnogih bolesti. Dodatno konzumiranje glutationa svakako se preporučuje i sportistima jer su oni pod konstatnim kako fizičkim tako i psihičkim stresom i neophodna im je pomoć da sačuvaju svoj organizam i obezbede sebi zdravo telo koje će ih služiti dugo posle završetka sportske karijere.

Glutation u lečenju ciroze jetre

Prevencija ciroze jetre upotrebom glutationa

Redovna upotreba glutationa u vidu pravilne suplementacije povećaće sposobnost Vaše jetre da se izbori sa velikim stresom koji trpi na ćelijskom nivou. Time će ublažiti mogućnost umiranja jetrenih ćelija i oštećivanja DNK. Ovo će obezbediti zdravu jetru koja će imati mnogo manje šanse da pretrpi morfološke promene koje vode u cirozu.

Značajno smanjenje hemijskih reaktanata potrebnih za sintetizaciju glutationa u telu

Jetra je jedno od glavnih mesta u telu gde se glutation najviše troši a posledice njegovog manjka osete se vrlo brzo u celom telu. Kako cirotična jetra krene da gubi svoju fiziološku građu usled bolesti, ona tako jednako gubi i funkciju i sposobnost čišćenja organizma. Zajedno sa gubitkom funkcije jetre dolazi i do poremećaja metabolizma amino kiselina. Amino kiseline osnova su građe glutationa. Tako da, u cirozi jetre neće doći samo do smanjenog delovanja glutationa već i do njegove smanjene sinteze u jetri. Suplementacija glutationom u ovom slučaju više je nego potrebna.

Razlozi za suplementaciju glutationom?

Da li se konstantno osećate umorno? Da li Vam stalno ponestaje snage koliko god bili naspavani?  Teško Vam pada svako buđenje i dugo Vam treba da posle spavanja „dođete sebi“. Usled napretka i razvoja hemijske industrije u poslednjih sto godina čovekov organizam suočen je sa čak 100 000 novih ksenobiotika koji štetno deluju na organizam. Zato Vaše telo možda popušta pod dejstvom ovih „novih jedinjenja“  i preko mu je potrebna pomoć u borbi sa njima.

Glutation učestvuje u osnovnom mehanizmu koji je evolucija poklonila našem telu a koji je jedini način da se iz tela izbace ova „nova“ štetna jedinjenja. Zbog povećane potrebe za dejstvom glutationa u modernom dobu neophodna je suplementacija da bi se njegove koncentracije vratile u fiziološke i dale Vašem telu „novu snagu“ koja Vam manjka.

Primena glutationa kod ciroze jetre i komplikacijama

Najnovije kliničke studije su pokazale da pacijenti sa cirozom jetre češće pate od bolesti gastrointestinalnog sistema usled portne hipertenzije i posledično se javljaju manje koncetracije cirkulišućeg glutationa u krvi. Kada se na to doda još i činjenica da starenjem naš organizam trpi lipoperoksidativni stres koji dodatno smanjuje koncentracije glutationa u starijih vrlo je jasno da je suplementacija glutationa u cirozi neophodna.

Funkcija glutationa u organizmu

Osnovna funckija glutationa je protektivna. On deluje na ćelijskom nivou štiteći naše ćelije od slobodnih radikala, okisdativnog stresa i posledičnog oštećivanja DNK koji vodi u smrt ili izmenjene oblike i funkcije ćelije. Nedostatak glutationa vodi u sigurnu bolest.

Glutation deluje na čišćenje jetre protiv nadimanja, gasova i teškog umora

Glutation će očistiti Vaču jetru od svih štetnih materija koje uključuju razne hemijske supstance a i otkloniće štetno delovanje mnogih lekova. Sigurno ste čuli za paracetamol koji se nemilice koristi. Paracetamol ima vrlo štetan uticaj na jetru a glutation je taj koji će ubrzati metabolizaciju ovog leka i zaštiti Vaču jetru od njegovih štetnih uticaja. Blagotvornim delovanjem na digestivni trakt pomoći će obnovi sluznica a time i smanjiti simptome koji se često javljaju kao što su nadimanje, gasovi, problemi sa varenjem i osećaj teškog umora.

Nizak nivo glutationa je povezan sa 70 bolesti

Zbog esencijalne funkcije u organizmu pad glutationa odraziće se na zdravlje svake ćelije u našem telu. Upravo iz tog rezultata suplementacija glutationom pomoći će Vam u mnogim bolestima da se lakše osećate i ublažite simptome bolesti. Među bolesti koje su najčešće praćene padom glutationa su: COVID, sve virusne i bakterijske infekcije, bolesti nervnog sistema kao što su Parkinsonova bolest, stanja posle šloga, neurodegenerativne bolesti, bolesti kardiovaskularnog sistema i malih krvnih sudova, angiopatije, neuropatije, bolesti endokrinog sistema poput diabetesa melitusa, bolesti jetre, astma, HOBP, … i mnoge druge bolesti. Kad god Vam se javlja potreba za suplementacijom vitaminima bolje se opredelite za glutation jer je mnogo poptentniji u odnosu na ostale antioksidanse i deluje daleko pre njih.

Dr med Nikola Gostović

Call Now Button