Sve što trebate da znate o temi – Detoksikacija jetre

DETOKSIKACIJA JETRE – SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O OVOJ TEMI - Simptomi opterećene jetre

Kako jetra funkcioniše i njena uloga u funkcionisanju našeg organizma?

Jetra (lat. hepar) – je jedan od najvećih i najznačajnih organa u ljudskom organizmu. Kao što života nema bez srca ili mozga, tako nema ni bez jetre. Smeštena je u gornjem desnom delu abdomena, ispod dijafragme i pluća, a naleže na creva i želudac. Njene dimenzije zavise od životnog doba, visine i težine, ali neka prosečna veličina jetre je kao fudbalska lopta, težine oko 1,5 kg.

S obzirom i na njenu veličinu, jetra obavlja brojne funkcije u našem organizmu. Njena najznačajnija uloga je metabolička, jetra se ponaša i kao žlezda za unutrašnjim lučenjem. Neki autori nazivaju jetru i „centralnom laboratorijom organizma“ jer su njoj dešavaju različiti hemijski procesi stvaranja, skladištenja i eliminacije mnogih supstanci. Preko 500 funkcija jetre je danas poznato, ali najvažnije su:

Metabolizam ugljenih hidrata

U jetri se stvara glukoza putem hemijskog procesa glukoneogeneze (stvaranje glukoze iz aminokiselina i glicerola). Jetra, uz pankreas utiče i na održavanje normalne koncentracije glukoze u krvi, tako što skladišti ili otpušta rezerve glikogena. Takođe, jetra ima sposobnost sinteze glukoze iz fruktoze i galaktoze.

Metabolizam masti

U jetri se, različitim hemijskim procesima, sintetiše većina masti potrebnih organizmu uključujući holesterol, lipoproteine, masne kiseline i fosfolipide.

Metabolizam proteina

U jetri se dešava proces neuturalizacije i pretvaranja amonijaka u karbamaid, kao i sinteza proteina plazme, uključujući pre svega albumine.

Detoksikacija

Jetra je organ koji nas oslobađa velikih količina otrovnih i toksičnih supstanci, koje ili unosimo putem spoljašnje sredine, ili se same stvaraju putem metabolizma.

Opterećena jetra

Opterećena jetra jeste jetra koja je prezasićena različitim toksinima i ova prezasićenost ometa njeno funkcionisanje

Šta se podrazumeva pod opterećenom jetrom?

Tokom procesa ishrane i samog varenja hrane nastaje veliki broj štetnih materija koje se eliminišu putem jetre. Što je hrana procesuiranija i zagađenija različitim herbicidima, pesticidima i insekticidima, aromama, pojačivačima ukusa, jetra ima teži posao u oslobađanju ove velike količine toksina. Druga vrlo značajna stvar koja, pored hrane, utiče na opterećenje jetre jesu lekovi. Iako od lekova imamo puno koristi i prednosti, velika većina lekova se izlučuje iz organizma baš putem jetre. Što je veći broj lekova koje osoba uzima, to je štetnost po jetru veća.

Postoje i lekovi koji su izuzetno hepatotoksični, kao što je na primer paracetamol, i treba videti računa da se prelaze dozvoljene dnevne doze. Postoji još jedena supstanca koja se nalazi u širokoj upotrebi, a izuzetno opterećuje jetru, a to je dobro poznati alkohol. Neumerene konzumacija alkohola predstavlja pravi otrov za jetru, uništava njene ćelije i smanjuje sposobnost njenog funkcionisanja. Teški metali, kao što su živa, kadmijum i olovo se takođe eliminišu putem jetre, pa su osobe koje su izložene ovim metalima (tehnološko-metalurška struka, hemijska struka, rafinerije, laboratorije) u velikom riziku od opterećenja jetre.

Takođe, pojedini virusi su hepatotrofni i vole jetru, kao što je virus hepatitisa. Virusni agensi mogu izazvati vrlo ozbiljna oštećenja jetre. Gazirani napici i veštački zaslađivači kao što je aspartam mogu isto dodatno opteretiti jetru.

Simptomi opterećene jetre

Kada se jetra bori sa eliminacijom štetnih produkata i preopterećena je njima, možemo iskusiti različite simptome. Oni su indirektni, i nisu toliko specifični samo za jetru, što nekad može ugroziti pravilno uspostavljanje dijagnoze. Pre svega prisutni su umor, malaksalost i bezvoljnost.

Takođe, mogu se javiti problemi sa varenjem, nadutost, mučnina ili povraćanje. Jetra retko kada boli, pa se kod dijagnostikovanja njene opterećenosti danas uvek oslanjamo na laboratorijsku dijagnostiku vrednosti jetrenih enzima.

DETOKSIKACIJA JETRE – SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O OVOJ TEMI - Simptomi opterećene jetre
Alanin transaminaza

 Povišene vrednosti sledećih enzima glavni su pokazatelji opterećenja jetra.

ALT – Alanin transaminaza

najviše ga ima u jetri, ali prisutan je i u srcu, skeletnim mišićima i bubrezima. Povišene vrednosti ukazuju na opterećenje i oštećenje jetre

AST – Aspartat aminotransferaza

membranski enzim sa najvišim koncentracijama u jetri, izrazito povišene vrednosti su karakteristične za virusne hepatitise, a visoke vrednosti su prisutne kod oštećenje jetre i infarkta miokarda

GGT – Gama Glutamil transferaza

membranski enzim na žučnim putevima i u jetri. Indikator žutice, kao i hroničnih jetrenih oštećenja (lekovi, alkohol, toksini) zbog dugog poluživota od oko 20 dana. Takođe, povišen GGT ukazuje da jetri nedostaje glutationa, najprisutnijeg intraćelijskog antioksidansa, koji štiti jetru od oštećenja.

Uticaj i povezanost opterećene jetre sa drugim organima

Oštećena i opterećena jetra itekako utiče na ceo organizam. Kada je opterećena, ona ne može da vrži svoju pravilnu funkciju i dolazi do različitih sistemskih poremećaja, koji se prvenstveno odnose na metabolizam glukoze – može doći do povišenog šećera u krvi. Takođe, promene se mogu uočiti na kosi, koži ili noktima. Na koži se pojavljuju akne, bubuljice, fleke, koža postaje suva i upaljena. Može se javiti i gubitak kose i njeno pojačano opadanje, kao i bele flekice i trake po noktima.

Ukoliko jetra ne funkcioniše, može doći do problema sa produženim krvarenjem zbog manjka faktora koagulacije, kao i nakupljanja vode u organizmu zbog nedostatka albumina. Iako ne spada u organe za varenje, jetra ima veliku ulogu u varenju hrane, pa se kod njene opterećenosti mogu javiti i probavni problemi – dijareja, opstipacija, mučnina, povraćanje, nadutost i bolovi u stomaku.

Šta je detoksikacija jetre?

Detoksikacija jetre predstavlja proces njenog čišćenja i smanjenja opterećenja toksinima.

Kada je pravo vreme za detoksikaciju jetre?

Znaci da je jetri potrebno čišćenje i detoksikacija su: nadutost i gasovi, neumereno i nekontrolisano abdominalno gojenje, tamna boja urina, žuta prebojenost kože, koža koja je suva, svrbi i puca, upotreba velike količine alkohola i cigareta, vioski nivoi AST, ALT i GGT enzima, produžena izloženost hemijskim sredstvima, upotreba brze i pržene masne hrane, upotreba hepatotoksičnih lekova ili velikog broja lekova u kontinuiranom vremenskom periodu, hroničan umor, malaksalost.

Čišćenje jetre od toksina

Kako bismo očistili jetru od toksina, najvažnije je da smanjimo unos toksičnih materija – izborom zdravijih namirnica, smanjenjem unosa šećera i zasićenih masti, odvikavanjem od alkohola, izbegavanjem hemijskih toksičnih supstanci u preparatima za ličnu higijenu ili higijenu domaćinstva.

Kako teče proces detoksikacije jetre?

Proces detoksikacije toksina u jetri se odvija u 2 faze, faza 1 i faza 2. U fazi jedan dolazi do hemijskih reakcija koje omogućavaju nastanak lakše razgradivih produkata, iako ovaj nastali produkt može biti i više tokisičan nego polazna supstanca (alkohol – acetaldehid). Tek u drugoj fazi detoksikacije nastaje neškodljiv produkt spreman za izlučivanje putem stolice ili urina. Mnogi vitamini i menrali su uključeni u fazu 1 i fazu 2 detoksikacije, kao što je keonzim Q10, svi vitamini B grupe, cink, selen, ali SAMO jedna supstanca je uključena u obe faze detoksikacije jetre – to je GLUTATION

Pozitivno delovanje glutationa na jetru

Glutation se nalazi u svim ćelijama našeg organizma, a najviše koncentracije su pronašene baš u jetri, jer je jetri potreba najveća pomoć u uklanjanju toksina. Glutation je tripeptid, sastavljen iz 3 aminokiseline – glicin, cistein i glutaminska kiselina. Kada glutationa imamo dovoljno u jetri, ona radi besprekorno. Glutation obezbeđuje da obe faze detoksikacije nesmetano rade i ubrzava eliminaciju i uklanjanje svih toksičnih metabolita.

Šta kada nema dovoljno glutationa u našem organizmu?

Moderan način života, pored dosta prednosti, doneo nam je i mnogo problema. Naime, mi kao čovečanstvo smo u poslednjih 100 godina izumeli više od 130000 novih supstanci. Zaista alarmantan podatak. U njih spadaju i lekovi i proizvodi hemijske, tehnološke, poljoprivredne, metalurške i ostalih industrija. Industrijska evolucija se dešava mnogo brže nego biološka, pa su tako naši nivoi glutationa ostali isti. Šta to znači u praksi? Naša jetra ne zna šta da radi sa ovolikom količinom toksina u sebi i troši mnogo više glutationa nego pre samo 100 godina. Dolazimo u situaciju gde smo svi u velikoj glutation deficijenciji, slično kao i sa deficijencijom vitamina D poslednjih godina. Ovaj nedostatak, odnosno prebrzo i previše trošenja glutationa se ogleda u sve većem broju ne samo jetrenih, nego i hroničnih oboljenja, nastalih usled velike, uslovno rečeno, zatrovanosti organizma.

Delovanje glutation kapsula u postupku detoksifikacije jetre

Glutation učestvuje u obe faze detoksikacije jetre i deo je GST enzima (glutation S-transferaza). GST je enzim koji vezuje glutation i toksin i zajedno ih izbacuje iz organizma. Glutation i toksin se vezuju pomoću „lepljive“ sumporne – SH grupe cisteina. 

Glutation

Što je više toksina, više glutationa gubimo.

Glutation kapsule kao efikasno rešenje

Dugo vremena je bilo potrebno da se dizajnira oblik glutationa koji će biti dostupan svim ćelijama nakon oralne upotrebe. Problem je predstavljala njegova struktura tripeptida jer se ove peptidne veze lako cepaju pri delovanju hlorovodnične želudačne kiseline. Japanci su u ovome uspeli koristeći proces fermentacije koji je omogućio dobijanje sirovine čistog glutationa koje se odlično apsorbuje oralnim putem i zaštićen je od delovanja kiseline u stomaku. Ova sirovina je danas patentirana i naziva se Setria. Nakon što je omogućena oralna bioraspoloživost, stvori se komforan i jednostavan način redovnog unosa glutationa u vidu suplemenata koji efikasno nadoknađuje glutation prvenstveno u jetri, a potom i u drugim organima.

Benefiti Glutation kapsula u detoksikaciji jetre

Kada nadoknadimo glutation u jetri, nastaje potpuno druga klinička slika. Prvo što se može primetiti, a dokazano je i kliničkim studijama, jeste obaranje visokih vrednosti AST, ALT i GGT. Snižavanje ovih enzima govori u prilog bržoj detoksikaciji, smanjenju opterećenja i rasterećenja jetre. Kako je glutation JEDINA supstanca koja učestvuje u obe faze detoksikacije, eliminacija svih toksina je neuporedivo brža u odnosu na unos bilo kojih drugih dostupnih preparata namenjenih zdravlju jetre. Kada se ubrza detoksikacija i eliminacija, jetra polako vraća svoju funkciju. Dolazi do njene regeneracije i zdravog načina rada.

Kada jetra počne da funkcioniše i kada joj glutation priskoči u pomoć, dešavaju se promene i na drugim organima. Koža postaje lepša, bolje hidrirana, bez fleka. Smanjuje se hroničan umor i malaksalost, a vraća nam se poletna energija. Fokus i koncentracija su značajno bolji, kao i varenje. Dolazi do smanjenja nadutosti i visceralnih masti. Smanjuje se opadanje kose, a kvalitet noktiju značajno raste. Dolazi do boljih metaboličkih i endokrinih funkcija organizma, koji dovode hormone u stanje ravnoteže. Glutation je mali molekul, ali vrlo moćan, jer osim na jetru, deluje i na sve ostale ćelije organizma. Detoksikacija je ključ uspešnog zdravlja, a zdravlje dolazi iznutra, iz naših ćelija.

Glutation – jer zdravlje dolazi iznutra!

                                                                                                                                                        Mr Ph Jasna Simičić

Call Now Button